Biedrības

Biedrības un latviešu sabiedriskie centri

Daudzās ASV pilsētās darbojas latviešu centri, kuros notiek dažādi sabiedriski, kultūrāli, izglītojoši un sporta pasākumi. Nereti kā centrālā latviešu pulcēšanās vieta darbojas latviešu draudzes nami, kur sānu pie sāna sadzīvo baznīca ar laicīgām latviešu sabiedriskām organizācijām. Aplūko, vai arī Tavā pilsētā darbojas latviešu centrs, un nāc iepazīties!

Floridas pavalsts
St. Pēterburgas Latviešu centrs
1705 9th Ave., N
St. Petersburg, FL 33706
Tel: 727-797-1933

Ilinojas pavalsts
Ciānas Ev. Lut. latviešu draudze (turpat darbojas Kr. Barona Latviešu skola, Čikāgas latviešu skauti un gaidas, vīru koris u.c. organizācijas)
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634
Tel: 773-728-3947

Čikāgas Latviešu biedrība
Mājas lapa: http://cikagaslatviesubiedriba.com 
Facebook lapa: Čikāgas Latviešu biedrība
Tel: 773-919-3936
E-pasts:  itsdace@gmail.com , chicagolatvianassociation@gmail.com

Indianas pavalsts
Latviešu sabiedriskais centrs
1008 W. 64th Street
Indianapolis, IN 46260
Tel: 317-652-1781
Mājas lapa: http://www.indylv.com/

Kalifornijas pavalsts
Losandželosas latviešu nams / Dienvidkalifornijas Latviešu Sabiedriskais Centrs
1955 Riverside Dr.
Los Angeles, CA 90039-3704
Tel: 323-669-9027
Facebook lapa: Latvian Community Center Los Angeles

Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrība
1955 Riverside Dr
Los Angeles, CA 90039-3704
Mājas lapa: www.biedrība.org
E-pasts: info@biedriba.org

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudze
1927 Riverside Dr
Los Angeles, CA 90039-3704
E-pasts: trusis@cox.net

Sanfrancisko latviešu draudzes nams (turpat darbojas Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība, Sanfrancisko Latviešu skola u.c. organizācijas)
425 Hoffman Avenue
San Francisco, CA 94114
Tel: 415-550-9056

Latviešu organizācijas un notikumi Ziemeļkalifornijā: http://www.lvnc.org/LVNC_home/Welcome.html
Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības mājas lapa: http://zklb.wordpress.com/

Kolorādo pavalsts
Kolorādo Latviešu kultūras centrs
10705 West Virginia Avenue,
Lakewood, CO 80226
Mājas lapa: http://www.coloradolatvians.com/

Kolumbijas apgabals
Vašingtonas Latviešu ev. Lut. Draudzes nams (turpat atrodas Amerikas Latviešu apvienības birojs, darbojas Vašingtonas Latviešu skola, tautas deju kopa „Namejs“, Daugavas Vanagi, sporta kopa u.c. organizācijas)
400 Hurley Ave,
Rockville, MD 20850
Mājas lapa: http://www.dcdraudze.org/ un https://www.latviesi-dc.org/lv/

Massačūsetsas pavalsts
Trimdas Draudze (turpat darbojas Latviešu skola u.c. organizācijas)
58 Irving Street,
Brookline, MA 02445
Tel: 617-232-5994
Mājas lapa: http://bostonlatvians.org/draudze/

Merilandes pavalsts
Vašingtonas Latviešu ev. Lut. Draudzes nams (turpat atrodas Amerikas latviešu apvienības birojs, darbojas Vašingtonas latviešu skola, Daugavas Vanagi, sporta kopa u.c. organizācijas)
400 Hurley Ave,
Rockville, MD 20850
Mājas lapa: http://www.dcdraudze.org/ un https://www.latviesi-dc.org/lv/

Mičiganas pavalsts
Detroita
Sv.Pāvila draudzes Sabiedriskais centrs
30623 West Twelve Mile Rd.
Farmington Hills, MI 48334
Tel: 734-426-8488

Grandrapidi
Latviešu Biedrības nams
504 Grand Avenue, NE
Grand Rapids, MI 49503
Tel: 616-454-8012

Latviešu centrs „Garezers“
57732 Lone Tree Rd
Three Rivers, MI 49093
Tel: 269-244-5441
Mājas lapa: http://www.garezers.org/
Facebook: Garezers

Minesotas pavalsts
Mineapoles Latviešu draudzes nams (turpat darbojas Mineapoles Latviešu skola, Minesotas Latviešu kredītsabiedrība, Mineapoles Latviešu koris, Daugavas Vanagi, korporācijas u.c. organizācijas)
3152 17th Ave., S.
Minneapolis, MN 55407
Tel: 612-722-4622

Ņudžersijas pavalsts
Latviešu centrs „Priedaine“
1017 State route 33,
Freehold, NJ 07728
Tel: 732-462-5110
Mājas lapa: http://www.priedaine.org

Ņujorkas pavalsts

Latviešu kultūras biedrība TILTS
11 Cat Rocks Drive
Bedford, NY 10506
Tel: 914- 234-3339
Mājas lapa: www.tilts.org

Latviešu Ev. Lut. draudze Jonkeros (turpat darbojas Ņujorkas Latviešu skola, Ņujorkas Latviešu koris u.c. organizācijas)
Valentine Lane & Leighton Avenue
Yonkers, NY 10705
Tel: 914-476-4787
Mājas lapa: http://www.nydraudze.org/

Latviešu ev. lut. draudzes Salas Baznīca (turpat darbojas Latviešu skauti un gaidas)
Latvian Ev. Luth. Church
4 Riga Lane
Melville, NY 11747
Tel: 631-253-3946
Mājas lapa: http://www.nydraudze.org/

Ohaijo pavalsts
Klīvlandes Apvienotā latviešu draudze
15120 Detroit Avenue
Lakewood, OH 44107
Tel: 440-930-5847
Mājas lapa: http://www.klivdraudze.org/

Klīvlandes Latviešu sabiedriskais nams (turpat darbojas Klīvlandes Latviešu kredītsabiedrība, Daugavas Vanagi, Klīvlandes Latviešu biedrības, pensionāru biedrības sarīkojumi)
1385 Andrews Avenue
Lakewood, Ohio 44107
Tel. 216-228-0396
Klīvlandes Latviešu biedrības mājas lapa: http://klivlatbiedriba.blogspot.com/

Oregonas pavalsts
Oregonas Latviešu centrs
5500 SW Dosch Rd.
Portland, OR 97239-1151
Tel: (503) 246 9482

Pensilvānijas pavalsts
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
531 North 7th Street
Philadelphia, PA 19123
Tel: 215-922-9798
Mājas lapa: http://www.latviansociety.com/

Vašingtonas pavalsts
Latviešu garīgais un sabiedriskais centrs (darbojas Sietlas Ev. Lut. Draudze, Latviešu biedrība Vašingtonas štatā, Sietlas Baznīcas latviešu skola u.c. organizācijas)
11710 Third Ave NE
Seattle, WA 98125
Tel. 206-362-9894
Mājas lapa: http://www.seattlelatviancenter.com/

Virdžīnijas pavalsts
Vašingtonas Latviešu ev. Lut. Draudzes nams (turpat atrodas Amerikas Latviešu apvienības birojs, darbojas Latviešu organizāciju apvienība Vašingtonā, Vašingtonas Latviešu skola, tautas deju kopa „Namejs“, Daugavas Vanagi u.c. organizācijas)
400 Hurley Ave,
Rockville, MD 20850
Tel. 301-251-4151
Mājas lapa: http://www.dcdraudze.org/ un https://www.latviesi-dc.org/lv/

Viskonsīnas pavalsts
Milvoku Latviešu ev. lut. Svētās Trīsvienības draudze (turpat darbojas Oskara Kalpaka Latviešu skola u.c. organizācijas)
1853 N. 75th Street
Milwaukee, WI 53213
Tel: 414-258-8070

Bez patstāvīgas adreses:
Latviešu Fonds
E-pasts: latviesufonds@latviesufonds.com
Mājas lapa: http://www.latviesufonds.com