Vēstures saglabāšana

ALA Latviešu muzejs Rokvilē (ar atjaunotu ekspozīciju) ir tagad atkal atvērts publikai. Muzejs darbojas jau kopš 1979. gada.

Ja ir jautājumi par muzeju vai tā kolekcijām, lūdzam sazināties ar:

Renāte Grāvers
(240) 825-5574
museum@alausa.org