Vēstures saglabāšana

Muzejs

Amerikas Latviešu apvienība veicina latviešu kulturālā mantojuma saglabāšanu ASV, atbalstot gan izdevumus, gan izglītības un mākslas programmas. ALA arī palīdz uzturēt vairākas materiālas kultūras krātuves.

Krātuvju priekšmetus ir ziedojuši latvieši, kas emigrēja uz ASV pēc Otrā Pasaules kara. Vecākie priekšmeti ir paņemti līdzi no Latvijas. Citi, darināti Vācijā un Amerikā, reprezentē latviešu pūles saglabāt savu kultūru bēgļu laikā, kā arī savā jaunajā mītnes vietā Amerikā.

Tā kā kara laika bēgļi no mājām maz varēja paņemt līdz, lielākā kolekciju daļa ir tautiskās rotas un audumi. Latviešu muzejs, kas atrodas Vašingtonas Latviešu ev. lut. baznīcas lejas stāvā (400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850-3121) ir atvērts publikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Lai pieteiktu apmeklējumu, zvaniet darba dienās ALA birojam (301) 340-1914.

Muzejā ir latviešu tautas tērpi un audumi, oriģināli un atdarināti lauku darba rīki, dokumenti, fotogrāfijas un lietišķās mākslas paraugi. Muzeja eksponātos ir redzamas Latvijas monētas no 1400-iem gadiem līdz 2010; diplomātiski, militārie un valsts ordeņi un žetoni no latviešu dziesmu svētkiem. Daži tautas tērpi un audumi ir izvesti no Latvijas kara laikā; vecākais no sieviešu tērpiem ir Ventspils tērps, kuram daļas darinātas no 1830. un 1870. gadiem. Vēl vairāki tērpi darināti ASV trimdas laikmetā. Starp pēdējos gadus saņemtajām dāvanām ir 12. gs. sieviešu tērps, ar greznām bronzas rotām, atdarināts 1964 g. no Stāmerienas kapa lauka eksemplāra. Ir daudz rotas, tajā skaitā Jāņa Bētiņa darbi. Starp tiem ir dzintara rotāts sudraba kauss, darināts 30os gados Rīgā.

Muzeja gaitenī piedāvājam hronoloģisku Latvijas vēstures pārskatu, angļu valodā, no senvēsturiskiem laikiem līdz 2006. gadam brīvajā Latvijā un kas izceļ mūsudienu slavenos latviešus: māksliniekus, sportistus, dziedātājus, diriģentus un citus.

Citos laikos muzejs ir pieejams ar iepriekšēju pieteikšanos un laipni gaida gan individuālus apmeklētājus, gan lielākas grupas. Ja vēlaties, varam arī izrādīt baznīcu, ar Leonīda Linauta slavenajiem vitrāžas logiem. Ēka ir pieejama viesiem, kam ir grūtības ar staigāšanu.