Pilsoniskā līdzdalība

Amerikas Latviešu apvienības kongresi ir augstākais lēmejorgāns ALAs darbā, kas tiek sasaukti reizi gadā valdes izraudzītā vietā un laikā, tradicionāli – maija pirmajā nedēļas nogalē vai pietuvinātos datumos. ALAs Kongresa pilntiesīgie delegāti, kurus izvirza ALAs biedru organizācijas, ievēl organizācijas valdi un apstiprina valdes sagatavoto budžetu. Pieņemot rezolūcijas un ieteikumus, ALAs gadskārtējais kongress nosprauž ALAs darbības prioritātes un uzdevumus nākamajam gadam.

Tuvojas ALA 68. kongress. Pievienojies!