Kultūra

Lai izpildītu savu uzdevumu atbalstīt un veicināt latviešu kultūru ASV, ALA valde savā 2013. gada decembra sēdē nolēma piešķirt $250.00 pabalstu latviešu centriem kvalitatīvu kultūras sarīkojumu rīkošanai.

Pabalstu pieprasīšanas noteikumi:

  • Vietējie rīkotāji var lietot pabalstu pēc saviem ieskatiem.
  • Katrs centrs uz iepriekšēju pieprasījumu, var saņemt vienu pabalstu gadā.
  • ALA nesegs iztrūkumus jau notikušiem sarīkojumiem.
  • Sarīkojuma programmā vai izziņojumā lūdzu piezīmējiet, ka sarīkojums rīkots ar ALA pabalstu.

Kas ir jādara, lai pieteiktos pabalstam?

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta:

  • Vai elektroniski Kultūras nozares vadītājai Valdai Grinbergai: culture@alausa.org
  • Vai uz ALA biroju: 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850-3121

Līdz kuram datumam jānosūta?

  • Pieprasījumu jānosūta vismaz mēnesi pirms iecerētā sarīkojuma.

Pēc sarīkojuma, ALA KN ļoti labprāt uzzinātu kā sarīkojums izdevās un vai apmeklētāji ieradās iecerētajā skaitā.