Valdis un Rūta Muktupāveli: “Mani balti bālēliņi” (ŅUJORKĀ)

Datums
16. novembris, 2019
2:00 pm
Pilsēta
Yonkers, NY
Norises vieta
Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņujorkas Jonkeru telpās
254 Valentine Lane, Yonkers, NY
Datums
16. novembris, 2019
2:00 pm
Pilsēta
Yonkers, NY
Norises vieta
Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņujorkas Jonkeru telpās
254 Valentine Lane, Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome.
Kontaktpersona: Anita Batarags, (201) 788 5315.
Ieeja: $30 pie durvīm, bet iepriekš pasūtinot no kasiera Imanta Kalniņa līdz 8. nov: $25; latviešu skolas skolniekiem bez maksas.
Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar vietējām organizācijām.

Turneju atbalsta Latvijas Kultūras ministrija, PBLA un ALA.