Valdis un Rūta Muktupāveli: “Mani balti bālēliņi” (ČIKĀGĀ)

Datums
2. novembris, 2019
2:00 pm
Pilsēta
Chicago, IL
Norises vieta
Ciānas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes lielajā zālē
6551 W Montrose Ave, Chicago, IL
Datums
2. novembris, 2019
2:00 pm
Pilsēta
Chicago, IL
Norises vieta
Ciānas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes lielajā zālē
6551 W Montrose Ave, Chicago, IL
Rīko Čikāgas Latviešu biedrība un Ciānas ev. lut. latviešu draudze.
Kontaktpersona: Dace Ķezbere (773) 919-3936.
Ieeja: $20 pieaugušajiem, $10 bērniem zem 13 g.v.

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar vietējām organizācijām.

Turneju atbalsta Latvijas Kultūras ministrija, PBLA un ALA.